پایگاه تخصصی فرش دستباف محمود روفه گر حق

فرش و ادبیات شفاهی خلق

بسمه تعالی

مقاله

فرش و ادبیات شفاهی خلق

شامل :

گویش ها ، اصطلاحات ، بایاتیلار، قوشما لار ، سایا لار و تاپباجا لار

نویسنده

محمود روفه گرحق

تبریز1386

اطلاعات تماس |
  • info@artrofegar.com
  • 09144021300